Bezienswaardigheden

        De Drie-Koningen Kerk

Op vrijdag, 27 september 1720 verleende het Vicariaat van Keulen aan de pastoor van Büllingen de toestemming om de recent in Nidrum – op kosten van de bewoners – gebouwde Kapel van het Heilige Kruis en de Heilige Driekoningen op eenvoudige wijze te zegenen.De kapel, die aan de Heilige Drie Koningen is gewijd, werd echter pas in 1898 tot parochiekerk verheven. Toren en voorhal stammen uit het jaar 1861. Koor en schip werden in 1904 in nieuwgotische stijl herbouwd. De klokkentoren werd in 1935 en 1936 veranderd. In 1968 moest het oude koor wijken voor een nieuwe, halfronde constructie.

Bezienswaardig zijn: het hoofdaltaar (rond 1907 – bestaande uit de voormalige zijaltaren), links naast het altaar aan de muur: Jezus en de Emmaüsgangers (rond 1907 – deel uit de voormalige communiebank); de doopvont tussen delen van de voormalige communiebank (vooraan aan de rechtermuur): aanbidding van de wijzen (uit het voormalige hoofdaltaar); achteraan in de kerk: Maria altaar met mozaïekbeeld; in het koor de kruiswegstaties – beide kunstwerken stammen uit het jaar 1968.

Tijdens de strenge winter van 1941-1942 had deze streek te kampen met uitzonderlijk zware sneeuwval, waardoor vele bomen in het bos onder de last braken en er zo grote schade ontstond. Door de oorlogssituatie ontbrak het overal aan werkkrachten zodat de dienst bosbeheer besloot om in de districten Sourbrodt en Küchelscheid Russische gevangenen in te zetten.

Dichtbij Sourbrodt voor het bosterrein “Troupa” werd een kamp voor de opname van 52 Russische werkkrachten ingericht die daar op 3 juli 1942 aankwamen.

De lichamelijke toestand van deze mensen was bijzonder slecht en er moesten karren worden aangesleept omdat velen niet in staat waren om de weg van het station tot aan het kamp af te leggen.

De ravitaillering gebeurde vanuit de omliggende dorpen en de melkerij van Büllingen zodat de gezondheidstoestand van de gevangenen al snel verbeterde. Het werk in de bossen en de vrije dag op zondag bepaalden gedurende twee jaar de levensloop van de gevangenen.

De steengroeve in Nidrumer Heck was al langer de begraafplaats voor krijgsgevangenen van het Kamp Elsenborn; hier vonden tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog talrijke Russische soldaten een voorlopig laatste rustplaats.
Op 12 november 1947 verkondigde de gemeenteraad dat deze lijken op het kerkhof van Nidrum begraven zouden worden.

In 1996 werden de graven nogmaals verplaats en volgde er de inwijding van een monument ter hunner nagedachtenis. De graven, in totaal 30, zijn sober en eenvoudig gehouden.

Het opschrift luidt:

ONBEKENDE SOVJETBURGER
KRIJGSGEVANGENE
OORLOG 1941-1945

Foto’s:

Luchtfoto van Nidrum

De omgeving van Nidrum staat bekend om zijn vele meren

Oorlogsmonument

De Driekoningenkerk binnenin is zeer de mooite waard

Enkele plaatsen die nabijgelegen zijn en de moeite waard zijn om te bezoeken:

Monschau
Stavelot Abbey
Reinhardstei Castle
Maastricht
Aachen Airport
Natuurparkcentrum Botrange